IČO:Ak nepoznáte svoje IČO, môžete si ho vyhľadať v zozname zriaďovateľov. 

 
 
 
Poznámky
:

1. Táto stránka je určená pre zriaďovateľov. Vydavatelia a poskytovatelia záujmového vzdelávania, kliknite sem.

2. Je určená na
spracovanie a odosielanie čísel protokolov prijatých od poskytovateľov záujmového vzdelávania a od vydavateľov vzdelávacích poukazov, ktorých ste zriaďovateľom.

3. Postup práce so stránkou
:

   a
.) Vyplňte IČO. Ak nepoznáte svoje IČO, môžete si ho vyhľadať v zozname zriaďovateľov cez tlačidlo Hľadať zriaďovateľa.
  
b.) Stlačte tlačidlo Pokračvať
  
c.) Skontrolujte identifikačné údaje, zapíšte čísla prijatých protokolov (PPV)
  
d.) Stlačte tlačidlo Odoslať údaje.
  
e.) Následne sa Vám zobrazí protokol, ktorý vytlačte.
  
f.) Vytlačený protokol podpíšte, opečiatkujte a odošlite svojmu KŠÚ.

4. Stránku vypĺňajte, až keď máte zozbierané údaje od všetkých poskytovateľov. Medzi časom si môžete čísla protokolov zapisovať do textového súboru alebo do MS Excel a následne cez Copy&Paste vložit do políčka na tejto stránke.

5. V prípade, že dostanete od niektorého Vášho poskytovateľa nový PVP protokol vyplňte stránku znova.  Aby sme Vám uľahčili zadávanie čísel v takomto prípade, môžete zadať číslo Vášho predchádzajúceho protokolu (PZ) a my Vám predvyplníme vyššie uvedený formulár Vašimi predošlými údajmi:
 

6. V prípade, že niektoré údaje nie sú zadané správne a stlačíte tlačidlo Odoslať, stránka sa zobrazí znova a v hornej časti napíše zoznam chýb.

7
. Stránku môžete vyplniť ľubovoľný počet krát. Právne záväzný je posledný podpísaný, opečiatkovaný a poštou odoslaný protokol.

Poznámky k jednotlivým údajom
:

IČO
:Zadajte IČO a skontrolujte Vaše identifikačné údaje. Ak údaje nesúhlasia, napíšte mailom poukazy@svsba.sk. Ak neviete Vaše IČO, vyhľadajte ho pomocou tlačidla Hľadať zriaďovateľa.

Názov a adresa
: Údaje budú vložené z celoštátne platného číselníka Zriaďovateľov.

Prijaté protokoly
: zadajte čísla všetkých protokolov (PVP), ktoré ste obdržali od svojich poskytovateľov (10 miestne číslo vľavo dole na protokole PVP. Napríklad APERIFD84C.) Čísla protokolov oddeľte čiarkou, medzerou alebo entrom.
 

 
 

Naspať na hlavnú stránku